BỘ CÔNG AN
CỤC AN NINH MẠNG VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

CẢNH BÁO

Việc tham gia đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật,
quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan công an sẽ lưu lại log truy cập này để tập hợp xử lý!

Mọi thông tin tố giác tội phận có liên qua gửi về: 
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, số 40A, Hàng Bài, Hà Nội.

BỘ CÔNG AN
CỤC AN NINH MẠNG VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

CẢNH BÁO

Việc tham gia đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật,
quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan công an sẽ lưu lại log truy cập này để tập hợp xử lý!

Mọi thông tin tố giác tội phận có liên qua gửi về: 
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, số 40A, Hàng Bài, Hà Nội.